מוות

נשים מתעללות בפעוטות לא פחות מגברים

טלטול תינוקות הוא הגורם השכיח ביותר ל-AHT. במקרה שההתעללות היא על-ידי גברים התוצאות הגופניות קשות יותר

09.03.2011, 20:48

במחקר רטרוספקטיבי שנערך בפלורידה, הושוו התוצאות של התעללות גופנית בילדים כשהמתעלל היה גבר לאלה כשהמתעללת היתה אשה. הנתונים התבססו על מקרים של התעללות שגרמה לפגיעה בראש (AHT abusive head trauma), בין השנים 1998 ל-2008. טלטול תינוקות הוא הגורם השכיח ביותר ל-AHT. נכללו במאגר הנתונים רק מקרים שבהם היה ידוע מינו של המתעלל. מבין 34 מקרים ב-17 מקרים היה המתעלל גבר וב-17 מקרים היתה המתעללת אשה.

עדויות ברורות להתעללות הגופנית בילדים

עדויות ברורות להתעללות הגופנית בילדים

הגיל הממוצע של הקרבנות היה 9.4 חודשים. כשני שליש מהקורבנות היו בנים. 32 מהילדים (94%) סבלו מדימומים תוך-גולגלתיים, 14 (41%) סבלו מפגיעה ראשונית ושניונית במוח ו- 28 (82%) משטפי-דם ברטינה. חומרת שטפי הדם ברטינה תאמה את חומרת הפגיעה במוח. במקרים שהמתעללים היו גברים, היו התוצאת הגופניות קשות יותר, ולעתים קרובות יותר נדרשה התערבות נוירו-כירורגית. 6 מהילדים (18%) מתו. בכל המקרים שהילדים מתו, היו המתעללים גברים.

טווח הגילאים של המתעללים היה רחב (16 - 64 שנים). הגיל הממוצע של הנשים המתעללות היה 34 שנים וזה של הגברים המתעללים 27 שנים. בקרב הגברים היה אחוז המתעללים שהודו במעשיהם גבוה מזה שבקרב הנשים (15 מבין 17 גברים ו-3 מבין 17 נשים). אחוז הגברים שהורשעו היה גבוה מאחוז הנשים שהורשעו. יתכן ואחד הגורמים לאחוז הגבוה יותר של גברים שמתוודים היא העובדה שהפגיעות חמורות יותר ולכן יש עדויות ברורות להתעללות הגופנית בילדים. מבין שלושת המקרים של נשים שהתוודו, בשני מקרים היו סימנים ברורים להתעללות גופנית.

בישראל חובה לדווח למשטרה או לעובד סוציאלי כאשר יש לאדם חשדות מוצקים שמתרחשת פגיעה בקטין או בחסר ישע.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Esernio-Jenssen D. et al, Pediatrics 2011: Abusive Head Trauma in Children: A Comparison of Male and Female Perpetrators.

נושאים קשורים:  מוות,  התעללות בילדים,  טלטול תינוקות,  מוות תינוקות,  חבלות תינוקות,  מחקרים
תגובות