הריון

מתקצר זמן ההמתנה להריון נוסף לאחר הפלה

85% מהנשים שהרו פחות מחצי שנה לאחר הפלה, ילדו ילד בריא. עם זאת, החוקרים סבורים כי נשים שהצליחו להרות זמן קצר לאחר ההפלה היו ממילא בעלות מערכת רביה בריאה יותר

משנת 2005 ממליץ ארגון הבריאות העולמי לנשים שעברו הפלה, להמתין לפחות שישה חודשים לפני ניסיון נוסף להרות. במדינות המפותחות, נשים יולדות ילד ראשון בגיל מבוגר יחסית, וכשליש מההריונות של נשים בגיל 40 שנה מסתיימים בהפלה.

חוקרים בסקוטלנד ניתחו ממצאים מ־30,000 נשים שעברו הפלה בהריון הראשון והרו אחר כך. נמצא, כי 85% מהנשים שהרו תוך שישה חודשים ממועד ההפלה זכו ללדת ילד בריא, בעוד שבקרב הנשים שהמתינו מעל שישה חודשים, פחות מ־80% הצליחו להרות וללדת. קשה לנתח תוצאות אלה, מאחר שאין מידע מתי החלו הנשים לנסות להרות לאחר ההפלה.

כמו כן סברו החוקרים, כי נשים שהצליחו להרות זמן קצר לאחר ההפלה היו ממילא בעלות מערכת רביה בריאה יותר, ומכאן אולי נובעת הצלחתן להרות וללדת (link.reuters.com/caj73n BMJ 2010).

ערך: פרופ' איתן ישראלי

* פורסם לראשונה בכתב העת 'הרפואה' חוברת 2, פברואר 2011

נושאים קשורים:  הריון,  הפלה,  מחקרים
תגובות