חדשות

מרכז חדש לקידום פיתוח טיפולים יוקם ב-NIH

NCAST, מרכז חדש לקידום הפיתוח של תוצרים קליניים, יוקם במסגרת ה-NIH. הקמת המרכז הוא ביטוי לחיזוק התמיכה של ה-NIH בשלבים יישומיים של המחקר, מתוך כוונה להבטיח שלהעמקת ההבנה שלנו את התהליכים המולקולריים שבבסיס ההתפתחות של מחלות תהינה השלכות על קידום הבריאות

28.02.2011, 15:37

מרכז חדש לפיתוח תרופות וטיפולים מתוכנן לקום במסגרת ה-NIH. המרכז החדש - NCATS י
(National Center for Advancing Translational Sciences) - יעסוק בפיתוח של תרופות ויתמוך גם בפיתוח טכניקות לדיאגנוזה ולטיפול, כולל טיפול מניעתי.

בשנת 1996, בשיא הפריחה של התעשייה הפרמצטית, אישר ה-FDA כ-50 חומרים חדשים. בשנים האחרונות, למרות פריצות הדרך האדירות וההתקדמות בקצב מטאורי של המחקר הבסיסי במדעי החיים וברפואה, חלה ירידה בפיתוח טיפולים חדשים, והמספר הממוצע הוא כ-20. ההשקעה של חברות התרופות במחקר ממשיכה להצטמצם. כמה מהחברות המובילות מתבססות על מספר קטן של תרופות, וניצבות בפני פקיעת הפטנט שמגן עליהן בפני תחרות, דבר שיצמצם עוד יותר את המשאבים שלהן ואת יכולתן להשקיע בפיתוח.

הקמת המרכז הוא ביטוי לחיזוק התמיכה של ה-NIH בשלבים יישומיים של המחקר, מתוך כוונה להבטיח שלהעמקת ההבנה שלנו את התהליכים המולקולריים שבבסיס ההתפתחות של מחלות תהינה השלכות על קידום הבריאות. המרכז יפתח גישה סיסטמטית לתרגום של תגליות במחקר בסיסי למוצרים משווקים, שתייעל את הממשקים בין הגורמים השונים שמעורבים בפיתוח (אקדמיה, תעשייה, ממשל). בשלבים המוקדמים של הפיתוח יעודד המרכז שיתוף במידע מדעי ופרסום תוצאות שליליות, ולאחר-מכן יערב את הסקטור הפרטי בהמשך הפיתוח.

המרכז יאגד את כל הפעילויות בתחום שכבר קיימות ב-NIH, ובכללן את המכון הלאומי לחקר הגנום.

Information on the Proposed National Center for Advancing Translational Sciences

נושאים קשורים:  חדשות,  פיתוח תרופות,  NIH,  תעשייה פרמצטית
תגובות