סלמונלה

חלבון של סלמונלה טיפי שעשוי לשמש לפיתוח חיסון

24.02.2011, 16:37

במחקר זוהה החלבון הממברנלי T2544 כבעל תפקיד מרכזי בפתוגניות של סלמונלה טיפי. בנסיונות בעכברים נמצא שהן חיסון פסיבי והן חיסון אקטיבי מקנים הגנה

במחקר שנערך בהודו נעשה שימוש בהדמייה ממוחשבת כדי לזהות חלבונים של החיידק Salmonella enterica serovar Typhi שעשויים להיות בעלי תפקיד מרכזי בהדבקה של תאים על-ידי החיידק, ולמקד את המחקר בבחינה של המעורבות של חלבונים אלה.

נמצא שהחלבון הממברנלי T2544 ממלא תפקיד בתאחיזה של החיידק לתא הפונדקאי, על-ידי קישורו ללמינין. בנסיונות בעכברים נמצא שהאלימות של חיידקים מוטנטים, שפגועים בחלבון זה, פחותה משמעותית (LD50 גבוה פי עשר).

T2544 הוא חלבון אימונוגני, ובעכברים שלהם הוזרק החלבון נמצאה טטרציה גבוהה של IgG בסרום ושל IgA במעי. מנסיונות בתרבית עולה שהאנטי-סרום מגביר את תגובת ההרג כנגד החיידק. בעכברים נמצאה השפעה מחסנת הן בעקבות מתן חיסון פסיבי עם אנטי-סרום והן בעקבות חיסון אקטיבי עם T2544 רקומביננטי. T2544 עשוי, אפוא, להתאים לפיתוח חיסון כנגד טיפוס הבטן.

ערכה ד"ר דורית שנון

מקור:

Ghosh S. et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2011:
An adhesion protein of Salmonella enterica serovar Typhi is required for pathogenesis and potential target for vaccine development

נושאים קשורים:  סלמונלה,  חיסון,  טיפוס הבטן,  מחקרים
תגובות