ethics

טיפול רפואי להעצמה קוגניטיבית - בעד ונגד

האם רשאים הרופאים לשפר את יכולתו הקוגניטיבית של אדם בריא על–פי בקשתו

בני־אדם סגדו תמיד ליופי האנושי. היופי מקנה יתרון דרוויניסטי בחברה האנושית. הוא מסמל נעורים, חיוניות ועוצמה, וטומן בחובו סיכוי גדול יותר להצלחה בחיים.

כירורגיה אסתטית, הבאה לשמר את היופי ולהיענות בכך לדרישות הציבור, עוסקת ב"רפואה לא ריפויית". את הצורך בטיפול לא קובע הרופא המטפל, כמו בכל ענפי הרפואה האחרים, אלא המטופל עצמו. המטופל עושה זאת מתוך צורך סובייקטיבי, הנובע מתפיסתו את דמות עצמו – גם אם לעיני המתבונן מהצד אין מקום לשינוי כלשהו בגופו. המטופל הוא גם זה הקובע את "הצלחת הטיפול", על־פי שביעות רצונו מהתוצאה הסופית. הטיפול נועד על־פי טבעו להפוך את המטופל למאושר יותר. האושר הופך לכן מוצר צריכה העובר, מעשה שגרה, בין הספק לצרכן.

אך יכולת הרפואה אינה נעצרת בתעשיית היופי בלבד. כיום ניתן באמצעים רפואיים לשפר גם את היכולת המוטורית, את היכולת הקוגניטיבית ואת מצב הרוח וההתנהגות – לא רק של אנשים חולים, אלא גם של אנשים בריאים. הלחץ על הרפואה ועל הרופאים מצד אנשים בריאים, הרוצים לרכוש יתרון חברתי גם בתחומים אלה, הולך וגובר.

הדבר מחייב את הרופאים להגדיר לעצמם את תפקידם בחברה. האם תפקיד הרפואה הוא לרפא אנשים חולים – או להפוך בני־אדם בריאים לאלים? האם רשאים הרופאים לשפר ולהעצים את יכולתו הקוגניטיבית של אדם בריא על־פי בקשתו?

מכאן עולות השאלות המתבקשות בדיון החברתי: האם עלינו לתת לסטודנט בריא תרופה, המשמשת לטיפול בחולים עם הפרעת קשב וריכוז (ADD), על מנת להגביר את יכולת הלימוד שלו – ובכך נקנה לו יתרון על פני חבריו ללימודים? האם יש לתת לאדם קשיש הסובל מירידה בזיכרון, שהיא טבעית ושכיחה בגילו, תרופה המשמשת לטיפול בחולי אלצהיימר, גם מבלי שהוא חולה במחלה זו? האם יש לתת למתמחה ברפואה תרופה המעודדת ערנות בזמן תורנות הלילה שלו – כדי להגביר את ערנותו ולהפחית את הסיכוי כי יטעה במהלך התורנות הארוכה והתובענית?

הגשמה עצמית

המצדדים ב"רפואה מעצימה" סבורים, כי לכל אדם שמורה הזכות להגשמה עצמית בכל דרך, כל עוד אין בכך פגיעה באחרים. השיפור באיכות החיים, לפי המצדדים, אינו נמדד על־פי מדדי מחלה בלבד, והגבול בין מחלה לבריאות אינו חד. בהישמעו לבקשת המטופל לרפואה מעצימה, פועל הרופא לטובתו של המטופל, והוא אינו מפר בכך את האיזון החברתי – מאחר שהחברה האנושית אינה שוויונית מלכתחילה.

המתנגדים לרפואה מעצימה טוענים, כי אם יישמו הרופאים גישה זו באופן גורף, יחול שינוי שלילי באופי החברה: העשירים יוכלו לממש רפואה זו ולהפוך, הם וצאצאיהם, לחכמים יותר, ועקב כך אולי אף לעשירים יותר. לדעת השוללים, ייווצר לחץ חברתי נרחב לשימוש בתרופות אלה, שאת ניצניו אנו רואים כבר היום – שימוש שכיח בריטלין בקרב סטודנטים בריאים. יתר על כן, גם המעסיקים עלולים לדרוש שימוש בתרופות מעוררות ומחדדות מחשבה, כמו גם רשויות המדינה, לרבות כוחות הביטחון, הצבא והמשטרה. קיים עוד חשש, כי בהיפתח צוהר – ולו הקטן ביותר – יפעילו חברות התרופות את "כוחות השוק" ויעודדו את השימוש בתרופות אלה על חשבון משאבים כלכליים מוגבלים.

בניסיון לאזן בין קטבים אלה, ניסחו חברי הלשכה לאתיקה נייר עמדה לטיפול רפואי להעצמה קוגניטיבית.

נושאים קשורים:  ethics
תגובות