חדשות

גירעון בתי החולים הממשלתיים: למעלה מחצי מיליארד שקלים

דו"ח על מצבם הפיננסי של המרכזים הרפואיים בשנת 2009 מציג בעיקר נתונים עגומים. המרכז הרפואי שיבא הוא היחיד שסיים את 2009 ברווח תפעולי

01.02.2011, 10:24
הדו"ח הפיננסי השנתי של משרד הבריאות

הדו"ח הפיננסי השנתי של משרד הבריאות על פעילותם של המרכזים הרפואיים הממשלתיים לשנת 2009 שפורסם אתמול (ראשון), הציג בעיקר נתונים עגומים.

על פי ממצאי הדו"ח, מחזור הפעילות של המרכזים הרפואיים גדל נומינאלית בשיעור של כ- 8%- הגבוה ביותר בכל העשור האחרון - אך הגידול הריאלי (בנטרול 5.8% מחיר יום אשפוז – המדד הרלוונטי בענף זה) עמד על כ- 2% בלבד.

המרכז הרפואי שיבא הוא היחיד שסיים את השנה ברווח תפעולי (0.1% מהיקף הפעילות השוטפת בסך הכול). בשאר בתי החולים נרשמו גירעונות, כאשר הגדול ביותר הוא במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת – 33.2% מהיקף הפעילות השוטפת.

בנוסף, הדו"ח הציג גירעון של כלל בתי החולים שעומד על לא פחות מ-552 מיליון שקלים, שהם כ-7.6% ביחס להכנסות. אומנם חלה ירידה בחובות המרכזים הרפואיים לעומת 2008, אז עמד הגירעון על 590 מיליון שקלים, אבל בהשוואה לשנים שלפני כן שיעורי הגירעון של השנתיים האחרונות גבוהים בצורה דרמטית: בשנים 2002- 2007 עמד הגירעון על 160-320 מיליון שקלים בלבד (5%-3% מן ההכנסות).

במשרד הבריאות תולים את הפער המשמעותי בהסכמי השכר שהושגו בשנים 2009-2008. "הוצאות השכר הכוללות במרכזים הרפואיים", נכתב במסמך, "מהוות הוצאה של 71.5% ביחס לפעילות הרפואית (5.1 מיליארד שקלים) ולכן כל שינוי משפיע באופן דרמטי על תוצאות בתי החולים. ישנו מתאם מובהק בין עלות הוצאות השכר הממוצעת במרכזים הרפואיים לבין התוצאות התפעוליות". סיבה נוספת לגידול בגרעון היא גידול של כ-3% בהוצאות התפעול.

נתון נוסף בדו"ח הפיננסי הראה עלייה בשיעורי ההנחות שמעניקים המרכזים הרפואיים הממשלתיים לקופות החולים. בשנת 2009 שיעור ההנחות עמד על 1.038 מיליארד שקלים, שמבטאים הנחה ממוצעת של כ-15.7% - לעומת 742 מיליון שקלים והנחה ממוצעת של 12.7% ב-2008. הגידול בהנחות מוסבר בעלייה חדה בהנחות לשירותי בריאות כללית, מ- 236 ל- 420 מיליון שקלים, וקופת חולים לאומית, מ- 128 ל- 202 מיליון שקלים.

בתגובה לכך אומר מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, כי "שיעורי ההנחות הגבוהים ניתנים על ידי כל בתי החולים ויוצרים אי סדרים תפעוליים במערכת ויש לשלוט ולכבוש את ההנחות שעולות משנה לשנה".

כמו כן, נרשמה גם עלייה חדה בהוצאות עבור רשלנות רפואית. ההוצאות הסתכמו בשנת 2009 בכ- 169 מיליון שקלים, גידול של כ- 10% מול שנת 2008. בסעיף זה, ההוצאות גדלו פי חמש בדוחות הכספיים, מסכום של כ- 34 מיליון שקלים בשנת 2007, לסכום של כ- 169 מיליון שקלים בשנת 2009.

ההסבר העיקרי לעלייה חריגה זו הוא השינוי בשיטת החיוב המחלקת את היחס בין חלקו של משרד הבריאות במימון הנזקים לבין הסכום המושת על המרכזים הרפואיים על נזקים אלו.

את הדו"ח חיבר צוות של רואי חשבון וכלכלנים בראשות סגן חשב משרד הבריאות, אלי ביתן.

נושאים קשורים:  חדשות,  מערכת הבריאות הציבורית,  מרכז רפואי רבקה זיו צפת,  המרכז הרפואי "שיבא"
תגובות