סרטן

תאים של גליובלסטומה יכולים להצמיח כלי דם

בתרביות רקמה עברו תאים CD133+ דיפרנציאציה לתאי אנדותל. בהזרקה של תאי גליובלסטומה הומנים לעכברים נצפתה התפתחות כלי דם שתאים בהם הומנים

25.01.2011, 12:35
טומוגרפיה ממוחשבת. מוח

גליובלסטומה (GBM) הוא סרטן מוח אגרסיבי ביותר, שלא מצטמצם משמעותית בתגובה לטיפולים הכימותרפיים הקיימים. בולטת בו רשת ענפה של כלי דם שניכר בה גידול יתר של תאי אנדותל. התפיסה עד כה היתה שההתפתחות היתרה של כלי הדם אמנם מושרית על ידי תאי הגידול אך מקורה בכלי הדם שכבר קיימים במוח.

מחקרים חדשים, שנעשו באטלנטה וברומא, מצביעים על האפשרות שכלי הדם מוצאם בתאי הגידול עצמו. נמצא שאחוז ניכר מתאי האנדותל בגליובלסטומה נושאים אותם שינויים גנטיים סומטיים שמצויים בתאי הגידול של המוח. בחלק מהתאים שמבטאים מרקר של תאי הגליובלסטומה (133CD), תאים בעלי מאפיינים של תאי גזע, אשר מראים מאפיינים של תאים שהם פרקורסורים לתאי אנדותל ויכולת להתפתח לתאי אנדותל, נמצא ביטוי של ve-cadherin, חלבון תאחיזה בין-תאית שאופייני לתאי אנדותל.

תרביות רקמה של תאים שהם +133CD עברו, בתנאים מתאימים, דיפרנציאציה לתאי אנדותל. בהזרקה של תאי גליובלסטומה הומנים לעכברים, נצפתה התפתחות כלי דם שתאים בהם היו ממקור הומני. פגיעה מכוונת בתאי האנדותל שמקורם בתאי הגליובלסטומה ההומנים גרמה למוות של תאים מהגידול ולפגיעה בגידול.

התגלית שהצמיחה של כלי הדם לא מכוונת אל הגידול מכלי הדם הקיימים, אלא מהגידול, מציעה הסבר אפשרי ליכולת המוגבלת של תרופות שמעכבות אנגיוגנזה לפגוע בגידול. החוקרים מצביעים על החשיבות בעיכוב וסקולריזציה שמקורה בתאי הגידול, בנוסף לפגיעה באנגיוגנזה של תאי הדם הנורמליים, בין אם על-ידי פגיעה בשני המסלולים באמצעים ייחודיים לכל אחד מהם ובין אם על-ידי מציאת מכנה משותף בין שני המסלולים שמביאים להתפתחות כלי דם ופגיעה בו.

מקורות:

Wang et al., Nature. 2010: Glioblastoma stem-like cells give rise to tumour endothelium.

Ricci-Vitiani L. et al., Nature 2010: Tumour vascularization via endothelial differentiation of glioblastoma stem-like cells.

נושאים קשורים:  סרטן,  גליובלסטומה,  אנדותל,  אנגיוגנזה,  התפתחות כלי דם,  מחקרים
תגובות