טוקסופלסמה

טוקסופלסמה מתגונן מפני המקרופג'ים של הפונדקאי על-ידי פוספורילציה של חלבונים שחיוניים להרג

ROP18, קינאז שמופרש על-ידי טוקופלסמה, עושה פוספורילציה ל-IRG שחיוני להרג הפרזיט

24.01.2011, 23:51

במחקר שנעשה לאחרונה נבחן המנגנון שבאמצעותו מתגונן הפרזיט טוקסופלסמה מפני מערכת החיסון של הפונדקאי. נמצא ש-ROP18, קינאז שמופרש על-ידי טוקסופלסמה, מגן על הפרזיטים מפני מקרופג'ים.

החוקרים הראו שקבוצת החלבונים (immunity-related GTPases) IRGs, חלבונים שחיוניים להרג של הפרזיט על-ידי המקרופג'ים, עוברת פוספורילציה על-ידי האנזים שמפריש טוקוספלסמה. הפוספורילציה חלה במקטע שמור של IRG, באזור שבו צפוי השינוי להשפיע על פעילות GTPase של IRG.

ביטוי של ROP18 היה חיוני ומספיק למניעת הצטברות של IRG, שחיונית להרג של הפרזיט על-ידי המקרופג'ים. הפוספורילציה של IRG על-ידי ROP18 הקנתה לפרזיטים עמידות והגבירה את רמת האלימות של ההדבקה שלהם.

לחלבונים מקבוצת IRG תפקיד גם בהגנה מפני פתוגנים אחרים, ולכן הם עשויים להיות מטרה למנגנוני הגנה של פתוגנים נוספים.

מקור:
Fentress S.J. et al., Cell Host & Microbe, 2010: Phosphorylation of Immunity-Related GTPases by a Toxoplasma gondii-Secreted Kinase Promotes Macrophage Survival and Virulence

נושאים קשורים:  טוקסופלסמה,  מחלות זהומיות,  IRG,  אימונולוגיה,  מחקרים
תגובות