סרטן המעי הגס

כלי לחיזוי התגובתיות לטיפול עם cetuximab בחולי mCRC

מדד שמשקלל ביטוי של ארבעה גנים יכול לשמש כלי לחיזוי התגובה לטיפול בקרב חולים שהגנוטיפ של הגידול שלהם הוא KRAS wt

21.01.2011, 16:40

EGF-R, הרצפטור לפקטור הגידול האפידרמלי, מעורב בהתפתחות ובאגרסיביות של סוגים שונים של סרטן, ובחלקם טיפול עם נוגדנים כנגד EGF-R נושא תוצאות.

מחקרים רבים מצביעים על כך שסרטן מעי גס מטסטטי metastatic colorectal cancers
(mCRCs) שנושא מוטציות סומטיות ב- KRAS, גן שתוצרו מעורב בהולכת הסיגנל מEGF-R, ואשר מאקטבות את פעילות החלבון, לא מגיב לטיפול עם נוגדנים מונוקלונליים שמכוונים כנגד EGF-R.

כ-40%-30% מהגידולים המטסטטיים של סרטן המעי נושאים מוטציות כאלה, שבעקבותיהן KRAS מצוי במצב הפעיל ללא תלות בקישור ליגנד ל-EGF-R. עם זאת, יש גם mCRCs שבהם אין מוטציות ב- ((KRAS wt ושלא מגיבים לטיפול עם נוגדן זה. לפיכך, העדר מוטציות ב-KRAS הוא לא מדד מוחלט לחיזוי תגובתיות לטיפול עם נוגדנים כנגד EGF-R.

במחקר שנערך בארצות-הברית, ביקשו החוקרים לאתר סמנים ביולוגיים אחרים שיאפשרו לצפות אם חולים שגן KRAS בתאי הגידול שלהם נטול מוצטיות יגיבו לטיפול עם cetuximab, הנוגדן המונוקלונאלי כנגד EGF-R.

החוקרים נטלו דוגמאות מן הגידול הראשוני של 144 חולים שלהם גידולים סרטניים mCRCs KRAS wt ואשר טופלו עם cetuximab ובדקו באמצעות RT-PCR את ההתאמה בין הביטוי של 110 סמנים ביולוגיים לבין התגובה לטיפול. הגנים שנבדקו הם כאלה שמקודדים לחלבונים במסלול של EGF-R או כאלה שמעורבים בבקרה על חלוקות תאים, על מטסטטיות או במטבוליזם של תאים במעי.

הם זיהו גנים רבים שביטוים נמצא בהתאמה לתגובה לטיפול, ויצרו מדד שמשקלל את הביטוי של ארבעה מהגנים האלה, שנמצא יעיל ככלי לחיזוי התגובה לטיפול. המדד משקלל את רמות הביטוי של (amphiregulin (AREG ו- (epiregulin (EREG, שמקודדים לליגנדים של EGF-R, DUSP6 שמקודד לפוספאטאזה ו-SLC26A3 שמקודד לתעלת כלוריד במעי.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  מחקרים
תגובות