פסיכיאטריה

זוהתה מוטציה אשר תורמת להתנהגות אימפולסיבית

חוקרים מה-NIH זיהו מוטציה ברצפטור לסרוטונין שנמצאת בהתאמה להתנהגות אימפולסיבית. גברים שנשאו את המוטציה הפגינו התנהגות אימפולסיבית כשהיו תחת השפעת אלכוהול

31.01.2011, 15:08

חוקרים מה-NIH זיהו מוטציה ב-HTR2B שנמצאת בשכיחות גבוהה בקרב אנשים שהפגינו התנהגות אימפולסיבית כשהיו תחת השפעת אלכוהול.

כדי לזהות מוטציות שעשויות לתרום להתנהגויות לא נורמטיביות בחנו החוקרים שונות גנטית בקרב האוכלוסייה הפינית - אוכלוסייה שהשונות הגנטית בה נמוכה יחסית. הם השוו רצפים של גנים בין אנשים שהפגינו התנהגות אימפולסיבית לבין אנשים שלא הפגינו התנהגות כזו. התנהגות אימפולסיבית הוגדרה כהתנהגות ספונטנית, חסרת מטרה שנעשית מבלי להביא בחשבון את תוצאותיה.

החוקרים התמקדו בבדיקת רצפים של גנים שמתבטאים באקסונים, ואשר מקודדים לחלבונים שנמצאים במסלול של סרוטונין או של דופאמין. הם זיהו מצאו מוטציה בודדת שהיתה בהתאמה להתנהגות האימפולסיבית. המוטציה היתה בגן שמקודד ל-HTR2B, אחד מהרצפטורים לסרוטונין.

כל האנשים שנשאו את המוטציה הזו ואשר הפגינו התנהגות אימפולסיבית היו גברים והיו תחת השפעת אלכוהול כאשר נהגו באימפולסיביות.

כאשר יצרו החוקרים עכברים שפגועים בגן ההומולוגי נצפתה בקרב העכברים הפגועים התנהגות אימפולסיבית.

מקור:
Bevilacqua L. et al., Nature 2010: A population-specific HTR2B stop codon predisposes to severe impulsivity

נושאים קשורים:  פסיכיאטריה,  נוירולוגיה,  סרוטונין,  השפעת אלכוהול,  אימפולסיביות,  מחקרים
תגובות