ראומטולוגיה

מועדות גנטית לזאבת מקנה לעכברים הגנה בפני מלריה

יתכן והגנה בפני מלריה מסבירה את השכיחות הגבוהה יותר של לופוס בקרב אפריקנים-אמריקנים

יתושת האנופלס - המעבירה הפוטנציאלית של מחלת המלריה

יתושת האנופלס - המעבירה הפוטנציאלית של מחלת המלריה

לופוס (SLE) פוגעת בנשים ממוצא אפריקני אשר חיות מחוץ לאפריקה פי שש עד שמונה מאשר בנשים ממוצא אירופי. שימור של מוטציות שגורמות למחלה קשה יכול לנבוע מיתרון סלקטיבי שהן מקנות. הלחץ הסלקטיבי של מחלת המלריה באפריקה גבוה ביותר. מדי שנה מתים באפריקה כמליון ילדים ממלריה. ההגנה של מוטציות מסוימות בפני (Plasmodium falciparum (Pf, הפרזיט שגורם באפריקה לתמותה הגבוהה ביותר, יכולים להסביר שימור של מוטציות כאלה בקרב אנשים ממוצא אפריקני.

במחקר שהתבצע ב-NIH ביקשו החוקרים לבחון את האפשרות שמוטציות שגורמות לעלייה בשכיחות של לופוס מקנות הגנה בפני מלריה.

עכברים שחסרים FcyRIIB (גן שנמצא בו פולימורפיזם בקרב ילדים אפריקנים שלהם חסינות בפני מלריה קשה) או שמבטאים ביטוי יתר את הרצפטור Toll-like receptor 7 (רצפטור שקשור בתגובה של המערכת החיסונית עם פרזיטים) הם בעלי נטיית יתר לפתח לופוס. במחקר שנערך ב-NIH נמצא שעכברים אלה מוגנים בפני מוות ממחלת המלריה. היכולת של העכברים האלה להגיב תגובה חיסונית יעילה כנגד זיהומים על-ידי פרזיטים גבוהה.

באזורים מוכי מלריה מוטציות שמובילות לתגובה חיסונית חזקה שמקנה הגנה טובה יותר בפני מחלות מסכנות חיים היא בעלת ערך סלקטיבי גבוה, אך נראה כי הן חושפות את אלה שנושאים אותן לסיכון יתר למחלות אוטו-אימוניות בסביבה שבה אין להן כל ערך סלקטיבי. הלחץ הסלקטיבי באפריקה לשרידות בפני מלריה וההגנה של מוטציות מסוימות בפני Pf יכולים להסביר את השימור של מוטציות כאלה בקרב נשים ממוצא אפריקני ואת השכיחות הגבוהה של לופוס באוכלוסיה זו.

למקור ב-PNAS:י

Waisberg M., et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2010: Genetic susceptibility to systemic lupus erythematosus protects against cerebral malaria in mice

נושאים קשורים:  ראומטולוגיה,  זאבת,  מלריה,  מחקרים
תגובות