שחפת

חיידקי שחפת רגישים לנחושת

לנחושת השפעה משמעותית על יכולת הפגיעה של חיידקי השחפת ביונקים

27.01.2011, 16:21
תרבית חיידק השחפת - מיקובקטריום טוברקולוזיס

במחקר שנערך באלבמה נמצא כי בתרביות גידול חיידקי השחפת
(Mycobacterium tuberculosis Mtb) רגישים ליוני נחושת גם בריכוזים נמוכים מאלה שלהם רגישים חיידקים אחרים. במוטנט של חיידקי השחפת שבו חסר הגן שמקודד לחלבון mctB, חלבון שמעורב בטרנספורט של יוני נחושת דרך הממברנה, ריכוז יוני הנחושת שמצטברים בתאים גבוה פי מאה מאשר בזן הבר. מוטנט זה רגיש מאד לרעילות של נחושת. פנוטיפ דומה נצפה גם במוטנט של חיידקי Mycobacterium smegmatis שפגוע בגן ההומולוגי.

עוד בעניין דומה

באוגרים שהודבקו עם החיידקים המוטנטים נמצאו פי 100 עד פי 1,000 פחות חיידקים בריאות ובקשרי הלימפה. בנוסף, משפרת הוספת נחושת לתזונה של עכברים את ההגנה של העכברים בפני החיידקים המוטנטים.

נראה, אפוא, כי נחושת משפיעה על הוירולנטיות של חיידקי שחפת ויכולה לשמש יונקים בהתגוננות מפניהם. החלבון mctB עשוי לשמש מטרה לפיתוח טיפולים כנגד שחפת.

מקור:

Wolschendorf F. et al., PNAS 2010: Copper resistance is essential for virulence of Mycobacterium tuberculosis

נושאים קשורים:  שחפת,  נחושת,  תזונה מינרלים,  מחקרים
תגובות