אמיגדלה

יש אמיגדלה גדולה – יש הרבה חברים

נמצאה התאמה בין גודלה של האמיגדלה לבין גודלו ומורכבותו של המעגל החברתי של אנשים

27.01.2011, 12:48

במחקרים קודמים, נמצאה התאמה בין גודל האמיגדלה של פרימאטים לבין גודל הלהקה שלהם. במחקר הנוכחי, בדקו חוקרים מאוניברסיטת נורט-איסטרן אם יש התאמה בין גודל האמיגדלה של אנשים שונים לבין גודלו של המעגל החברתי שלהם.

גודל האמיגדלה של 58 אנשים בריאים נבדק באמצעות MRI. המשתתפים בניסוי נשאלו מספר שאלות:
-עם כמה אנשים הם נמצאים בקשר קבוע.
-לכמה מעגלים חברתיים שונים משתייכים האנשים האלה.
-מה לדעתם רמתה של רשת הביטחון החברתית שלהם.
-עד כמה הם מסופקים בחייהם.

נמצאה התאמה ישירה בין גודלה של הרשת החברתית ומורכבותה לבין נפחה של האמיגדלה.

נמצאה התאמה גם לעוביים של שלושה אזורים קורטיקליים, אשר לשניים מהם קשרים עם האמיגדלה.

לא נמצאה התאמה לגודלם של מבנים סוב-קורטיקליים נוספים.

לא היתה התאמה לתפיסת רשת הביטחון החברתית או לתחושת הסיפוק. בנוסף, לא היתה ההתאמה תלוית גיל.

המחקר מצביע על מעורבות אפשרית של האמיגדלה בהתנהגות חברתית, אך לא מבחין בין סובב למסובב.

מקור:
Bickart K.C. et al., Nat Neurosci. 2010: Amygdala volume and social network size in humans.

נושאים קשורים:  אמיגדלה,  קשרים חברתיים,  מחקרים
תגובות