שבוע המודעות לסרטן ריאה

פמברוליזומאב ופמטרקסד לטיפול בסרטן NSCLC גרורתי ושרידות החולים

תוצאות מעודכנות ממחקר ה-KEYNOTE-189: טיפול עם פמברוליזאומב ופמטרקסד לעומת אינבו ופמטרקסד בטיפול בסרטן NSCLC גרורתי

סרטן הריאות. אילוסטרציה

מחקר ה-KEYNOTE-189 הדגים כי טיפול קו-ראשון עם פמברוליזומאב ופמטרקסד משפר שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה לעומת טיפול עם אינבו ופמטרקסד בחולים עם NSCLCי(non small cell lung cancer) שאינה קשקשית, גרורתית. בנוסף, נמצא כי לטיפול השפעה מיטיבה ללא תלות בביטוי PD-L1י(programmed death ligand-1).

במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Oncology פורסמו תוצאות נוספות ממחקר ה-KEYNOYE-189 לאחר זמן מעקב ממושך יותר (זמן מעקב חציוני של 23.1 חודשים).

תוצאות המחקר הדגימו כי השרידות הכוללת החציונית בקבוצת הפמברוליזומאב ופמטרקסד היתה 22.0 חודשים לעומת 10.7 חודשים בקבוצת האינבו. ממצאים אלה משקפים יחס סיכונים של 0.56 עבור טיפול עם פמברוליזומאב ופמטרקסד לעומת אינבו עם פמטרקסד (רווח בר-סמך 95%: 0.45-0.70).

שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית היתה 9.0 חודשים בקבוצת הפמברוליזומאב לעומת 4.9 חודשים בלבד בקבוצת האינבו. ממצאים אלה משקפים יחס סיכונים של 0.48 עבור טיפול עם פמברוליזומאב ופמטרקסד לעומת אינבו עם פמטרקסד (רווח בר-סמך 95%: 0.40-0.58).

בנוסף, נמצא כי הזמן מתחילת המחקר ועד התקדמות גידול אובייקטיבית, התקדמות לקו טיפול שני או מוות מכל סיבה, היה ארוך באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הפמברוליזומאב לעומת קבוצת האינבו (17.0 לעומת 9.0 חודשים). ממצאים אלה משקפים יחס סיכונים של 0.49 עבור טיפול עם פמברוליזומאב ופמטרקסד לעומת אינבו עם פמטרקסד (רווח בר-סמך 95%: 0.40-0.59).

יתרונות השרידות הכוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה בקבוצת הפמברוליזומאב הודגמו ללא תלות בביטוי PD-L1 או נוכחותן של גרורות כבדיות או מוחיות. ההיארעות של תופעות לוואי מדרגה 3-5 היתה דומה בשתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי גם לאחר זמן מעקב ממושך יותר , טיפול עם פמברוליזאומב ופמטרקסד לעומת אינבו ופמטרקסד מוביל לשרידות כללית ושרידות ללא התקדמות מחלה משופרות. שיפור זה אינו תלוי בביטוי PD-L1 או נוכחותן של גרורות כבדיות או מוחיות.

מקור:

Gadgeel, S. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology. 38, 1505

נושאים קשורים:  שבוע המודעות לסרטן ריאה,  פמברוליזומאב,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים קשקשי,  כימותרפיה,  KENOTE-189,  קו ראשון,  יעילות,  שרידות כוללת,  בטיחות,  PD-L1,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  פמטרקסד,  פלטינה