6min

הגישה הטיפולית בסרטן שד מוקדם מסוג ּ+HER2

ד"ר נועה אפרת בן ברוך מציגה case study - מטופלת סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי עם שארית מחלה לאחר ניתוח

הופק בחסות בלתי תלויה של חברת רוש

נושאים קשורים:  6min