6min

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן השד - בדיקות סקר ובדיקות משלימות לאבחון המוקדם

פרופ' מירי סקלייר, מנהלת היחידה לדימות שד, בית החולים שיבא - תל השומר

הופק בחסות בלתי תלויה של חברת רוש

נושאים קשורים:  6min