סוכרת הריונית

הטיפול בסוכרת הריונית מתונה - מחקר אקראי רב–מרכזי

סוכרת הריונית מהווה גורם סיכון להופעת סוכרת מבוגרים בעתיד. סוכרת הריונית בעלת ערכי גלוקוז גבוהים מאוד, שאינה מטופלת, קשורה בסיבוכים עובריים כגון מקרוסומיה וסיבוכים נאונטליים שונים, אבל לא ברור אם סוכרת הריונית בדרגה קלה, שאינה מטופלת, מהווה גם כן גורם סיכון לסיבוכים עובריים ונאונטליים אפשריים אלה

מבוא:
לפני למעלה מ–40 שנה קבעו אוסליבן ומאהן ערכי סף להגדרת סוכרת הריונית. ערכי סף אלה נקבעו על סמך הסיכון העתידי לפתח סוכרת מבוגרים ולא היו קשורים כלל לסיבוכי היריון אפשריים. מאז ועד ימים אלה אנחנו משתמשים בערכי סף אלה עם שינויים מינוריים לאבחנת סוכרת הריונית ולטיפול בה. סוכרת הריונית מהווה גורם סיכון להופעת סוכרת מבוגרים בעתיד. סוכרת הריונית בעלת ערכי גלוקוז גבוהים מאוד, שאינה מטופלת, קשורה בסיבוכים עובריים כגון מקרוסומיה וסיבוכים נאונטליים שונים.

אבל לא ברור אם סוכרת הריונית בדרגה קלה, שאינה מטופלת, מהווה גם כן גורם סיכון לסיבוכים עובריים ונאונטליים אפשריים אלה. בנוסף, לאחרונה פורסמו תוצאות מחקר ה–HAPO, אשר בו נמצאה קורלציה ברורה בין ערכי גלוקוז הקרובים לסף הגדרת הסוכרת ואפילו לערכים הנחשבים תקינים, הקרובים לסף הגדרת הסוכרת, שבהם נצפתה עלייה בשיעור הסיבוכים האמהיים, העובריים והנאונטליים.
מטרת מחקר רב–מרכזי אקראי זה הייתה לבדוק אם טיפול בנשים הרות עם סוכרת הריונית מתונה מוריד את השיעור הצפוי של סיבוכים עובריים, מיילדותיים ונאונטליים.

שיטות:
נשים הרות שערכי הגלוקוז שלהן בבדיקת GCT (שתיית 50 גרם גלוקוז ובדיקת גלוקוז בסרום שעה מאוחר יותר) הייתה 200-135 מ"ג לדציליטר, בין 30-24+6 שבועות היריון, הוזמנו להשתתף במחקר. נשים עם מחלות רקע כלשהן, נוטלות תרופות, מום עוברי, מות עובר לא מוסבר בעבר או עם סוכרת הריונית בעבר לא נכללו במחקר. נשים אלה עברו בדיקת OGTT (לאחר צום לילה, ביצוע בדיקת גלוקוז בצום, שתיית 100 גרם גלוקוז, ובדיקות גלוקוז בסרום לאחר שעה, שעתיים ושלוש שעות משתיית הגלוקוז).

בדיקות הגלוקוז בוצעו במעבדה מיוחדת שריכזה את כל בדיקות המחקר, ותוצאות הבדיקות לא נמסרו לנשים או לרופאיהן. סוכרת הריונית מתונה הוגדרה כשערך הגלוקוז בצום היה קטן מ–95 מ"ג לדציליטר, ושתיים או שלוש תוצאות הבדיקות האחרות נמצאו גבוהות מ–180 מ"ג לדציליטר בשעה הראשונה, 155 מ"ג לדציליטר בשעה השנייה ו–140 מ"ג לדציליטר בשעה השלישית לאחר ה–OGTT. נשים הרות אשר ענו לקריטריונים האלה הוגדרו כבעלות סוכרת הריונית מתונה ועברו רנדומיזציה לשני ענפי המחקר.

בענף הטיפול, הנשים ההרות קבלו יעוץ דיאטני, ביצעו מעקב צמוד אחר ערכי הגלוקוז וטופלו באינסולין במקרים שבהם ערכי הגלוקוז בצום היו גבוהים מ–95 מ"ג לדציליטר בצום או מעל 120 מ"ג לדציליטר שעתיים לאחר הארוחות. בענף המעקב, לנשים ההרות נערך מעקב היריון רגיל. בנוסף, קבוצת נשים שלהן נמצאו ערכי גלוקוז תקינים ב–OGTT נכללו גם הן בענף המחקר שקבלו מעקב היריון רגיל. בדרך זו, הנשים ואנשי הצוות שעקבו אחר הנשים בענף מחקר זה לא ידעו אם לאישה ההרה יש סוכרת הריונית. נשים שלהן ערכי הצום היו גבוהים מ–95 מ"ג לדציליטר הוצאו מהמחקר, והתוצאות דווחו לרופאיהן.

משתני המחקר שנבחנו כללו מות עוברי או נאונטלי, וכן סיבוכים אפשריים נוספים הקשורים לסוכרת הריונית כגון מקרוסומיה, שיעור הניתוחים הקיסריים, היפוגליקמיה והיפרבילירובינמיה נאונטלית, אשפוז ביחדה לטיפול נמרץ ביילוד, RDS, פרע כתפיים ושברים בעצמות הגולגולת, קלוויקולה או עצם ההומרוס בלידה. לאחר הלידה נמדדו אורך, היקף ראש וקפל עור במותני היילוד. בנוסף, נבחנו הופעת יל"ד הריוני, פרה–אקלמפסיה, כליאת כתפיים בלידה, העלייה במשקל של הנשים ההרות מהכניסה למחקר עד ללידה, ושיעור הניתוחים הקיסריים והסיבות להם.

תוצאות:
מתוך כ–20,000 נשים הרות אשר גויסו למחקר במשך חמש שנים, בסופו של התהליך, 460 נכללו בענף הטיפול ו–440 בענף המעקב בחישוב התוצאות הסופי. לא נמצאו הבדלים בשני ענפי המחקר בכל המאפיינים הדמוגרפיים, המיילדותיים או בערכי הגלקוז בבדיקת ה–OGTT.
ילודים - לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שני ענפי המחקר במשתנים הבאים: מוות עוברי או נאונטלי, היפוגליקמיה, היפרבילירובינמיה או חבלה עוברית בלידה.

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית (P<0.05) בין שני ענפי המחקר במשתנים הבאים: משקל הלידה (3,300 גרם לעומת 3,400 גרם), מקרוסומיה (משקל לידה מעל 4,000 גרם), 6% לעומת 4%, (RR 0.41) ומסת השומן הנאונטלית, 427 גרם לעומת 464 גרם.

אמהות - נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית (P<0.05) בין שני ענפי המחקר במשתנים הבאים: שיעור הניתוחים הקיסריים (27% לעומת 34%, RR 0.79), כליאת כתפיים בלידה (1.5% לעומת 4%, RR 0.37), פרה–אקלמפסיה (2.5% לעומת 5.5%, RR 0.46) והעלייה במשקל במהלך ההיריון.

מסקנות ודיון:
מחקר זה, אשר בדק את תוצאות הטיפול בנשים הרות עם סוכרת הריונית שלהן תוצאות הצום תקינות בבדיקת ה–OGTT, מצא שיעור נמוך יותר של גדילת יתר עוברית, ניתוחים קיסריים ופרה–אקלמפסיה. ממצאי מחקר אלה, בשילוב תוצאות מחקר ה–HAPO, יקדמו את תהליך הגדרת ערכי הסף לאבחנת סוכרת הריונית על סמך סיבוכים עובריים נאונטליים ואמהיים אפשריים, ובכך יתרמו להפחתת סיבוכים אלה עם טיפול ומעקב נאותים במהלך ההיריון.

ערך: ד"ר יורי פרליץ

* פורסם לראשונה בכתב העת של האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה 'הרפואהupdate', גיליון מס' 1, פברואר 2011

נושאים קשורים:  סוכרת הריונית,  מחקרים
תגובות