תומכנים

הרפואה update קרדיולוגיה | דצמבר 2009

ניתוח מעקפים או השתלת תומכנים | סטנטים מפרישי תרופה - יעילות ובטיחות | פרמקוגנטיקה של תגובתיות לקלופידוגרל | החלפה מילעורית של המסתם הוותיני

10.12.2009, 17:38

נושאים קשורים:  תומכנים,  סטנטים,  ניתוח מעקפים,  קלופידוגרל,  האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה,  כתבי עת
תגובות