פסיכיאטריה

טיפולי דיכאון במבוגרים על ידי גירויים במוח: חלופה לטיפול בתרופות

נז"ח הם הטיפול הנחקר ביותר, וככל הנראה היעיל ביותר, כנגד הפרעות מצב רוח ודיכאון במבוגרים. בקרב הטיפולים שאינם תרופתיים עבור דיכאון, נז"ח מניבים את התוצאה המהירה ביותר

טיפול בדיכאון על כל גווניו באוכלוסייה הבוגרת הוא נושא מאתגר. התגובה הקלינית של אוכלוסייה זו לטיפול קלאסי נמוכה מהמצופה. יעילות טיפולים שונים תלויה בגילם, במינן ובמצבם הגופני של המטופלים. השפעות הלוואי באוכלוסייה הבוגרת משפיעות על יעילות התרופה. המטרה בסקירה הנוכחית היא להציג אסטרטגיית טיפול שאינה תרופתית לאוכלוסייה הבוגרת. אסטרטגיות טיפול כמו טיפול בנזעי חשמל (ECT – נז"ח)A, גרייה מגנטית של המוח (TMS – גמ"מ)B, גרייה עמוקה של המוח (DBS – גע”מ)C וגריית העצב התועה (VNS – גע"ת)D – כל אלה לא נחקרו דיין באוכלוסייה זו.
נז"ח נמצאו כטיפול היעיל ביותר בדיכאון באוכלוסייה הבוגרת. רק מעט מחקרים כפולי-סמיות עם מתן אינבו (Placebo) נערכו בתחום הגמ"מ. בתחום הגע”מ לא נעשו כלל מחקרים כפולי-סמיות. נראה כי נז"ח מהווים את מדד הזהב (Gold standard) לטיפול בחולים שמחלתם עמידה לתרופות, גם באוכלוסייה זו. אולם טיפול זה כרוך בהשפעות לוואי שיידונו בהמשך סקירה זו. נדרשים מחקרים נוספים וכפולי-סמיות עם מתן אינבו, שיכללו מספר רב יותר של נבדקים, על מנת לאשש תוצאות ראשוניות של גמ"מ וגע”מ.

המאמר המלא פורסם ב"הרפואה", פברואר 2009, כרך 148, חוב' 2

נושאים קשורים:  פסיכיאטריה,  נזעי חשמל,  מחקרים
תגובות