גסטרואנטרולוגיה

סיכום קליני של 500 הנבדקים הראשונים במרפאה לגסטרואנטרולוגיה לחיילים בבית החולים בילינסון

נסקרו 500 החיילים הראשונים שהגיעו למרפאת החיילים לגסטרואנטרולוגיה בשנת 2006

הקדמה: מִרפאה מקצועית למחלות דרכי העיכול והכבד, מיוחדת לחיילים, הוקמה במרכז הרפואי רבין בשנת 2006, במטרה לייעל את האִבחון של מחלות אלה והטיפול בהן.
מטרה: להעריך את מהלך האִבחון והטיפול ב–500 החיילים הראשונים שהופנו למִרפאתנו, ולמדוד באופן מדויק ככל שניתן את עלויות האִבחון של מחלות דרכי העיכול באוכלוסייה צעירה זו.
שיטות: נאספו פרטים דמוגרפיים וקליניים לגבי כל חייל: גיל, מין, הסיבה העיקרית לפנייה כפי שהופיעה במכתב ההפניה, מחלות הרקע וההיסטוריה הרפואית המשפחתית. נִספרו הביקורים במִרפאה ופורטו ההפניות לבדיקות מעבדה ובדיקות דימות. לכל הפניה נמצאה ההיענות לביצוע, עלותה, מספר הבדיקות החיובית וחלקן היחסי מסך המופניםIntention to treat analysis)). בוצעה השוואה סטטיסטית בין הליכים נבחרים.
תוצאות: הסיבות העיקריות לפניה היו כאבי בטן (46.6%), שִׁלשולים (13.8%) וצרבת (9.4%). בקרב 20.6% מהמופנים היה סיפור של סרטן הכרכשת במשפחה. מתוך 608 בדיקות שעברו החיילים, 29.2% פורשו כחיוביות. תבחין נשיפת מימן להעמסת לקטוזה הומלץ ל–9.6% מהחיילים והיה בעל התפוקה האִבחונית הגבוהה ביותר, ל–52.0% מהמופנים פורש התבחין כחיובי. תפוקה אִבחונית גבוהה הייתה גם לתבחין נשיפה להליקובקטר פילורי, גסטרוסקופיה, טומוגרפיה מחשבית של הבטן וקולונוסקופיה – 28.4%, 31.6%, 18.5% ו–13.5%, בהתאמה. בהשוואת כל אחת מהתוצאות הללו לבדיקת על שמע של הבטן נמצאה התפוקה האִבחונית גבוהה באופן משמעותי סטטיסטי לגבי גסטרוסקופיה, תבחין נשיפה להליקובקטר פילורי ותבחין העמסת לקטוזה. ההוצאה הכללית הייתה 360,244 ₪. אבחנה משמעותית נמצאה ב–317 חולים (63.4%). העלות הממוצעת לקביעת אבחנה משמעותית היא 1,135.4 שקלים.
לסיכום, איוש מִרפאת חיילים על ידי רופא בכיר ומנוסה וכיווני בירור מדויקים על פי הפרופיל הקליני, יכולים לחסוך בבדיקות מיותרות ובעלויות.

המאמר המלא פורסם ב"הרפואה", פברואר 2009, כרך 148, חוב' 2

נושאים קשורים:  גסטרואנטרולוגיה,  מִרפאה לגסטרואנטרולוגיה,  חיילים,  מעקב קליני,  מחלות דרכי העיכול,  המרכז הרפואי "רבין",  מחקרים
תגובות