מתמחים

רמת שביעות הרצון, איכות החיים ותרבות פנאי בקרב מתמחי בית החולים סורוקה - מחקר השוואתי

המטרה במחקר זה הייתה לבדוק את מאפייני שביעות הרצון, איכות החיים ותרבות הפנאי של רופאים המתמחים במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, תוך השוואה בין קבוצות חתך שונות ביניהם. המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבדוק את מאפייני שביעות הרצון, איכות החיים ותרבות הפנאי של ציבור הרופאים המתמחים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

שביעות הרצון בקרב רופאים בעולם נמצאת במגמת ירידה בעשורים האחרונים. ירידה זו בשביעות הרצון היא תולדה של ירידה ברמות השכר, פגיעה מתמשכת במעמד המקצועי והחברתי, חוסר תחושת הגשמה עצמית, לחץ זמן בעבודה, ופגיעה באיכות החיים ובתרבות הפנאי. הפגיעה בשביעות הרצון של הרופא מובילה לשחיקה, לעזיבת רופאים את מקצוע הרפואה ולפגיעה באיכות הטיפול בחולים.

המאמר המלא פורסם ב"הרפואה", פברואר 2009, כרך 148, חוב' 2

נושאים קשורים:  מתמחים,  איכות חיים,  שביעות רצון מקצועית,  כלי דם,  נוגדי חימצון,  מחלות לב,  המרכז הרפואי "סורוקה",  מחקרים
תגובות