מחקרים

הפרשת יתר של קורטיזול ודיכאון רבא עם מלנכוליה וקווים פסיכוטיים – מעורבות דופמינרגית, אדרנרגית ותירואידלית

מעבודות קודמות ידוע הקשר בין הפעלת יתר של הציר היפותלמוס-יותרת המח-יותרת הכליה ובין דיכאון רבא. בעבודה זו ניסו החוקרים להעריך, בנוסף, את מעורבות המערכות הדופמינרגיות, האדרנרגיות והתירואידליות בחולים הלוקים בדיכאון רבא קשה עם מלנכוליה וקווים פסיכוטיים והקשר להפרשת יתר של קורטיזול (היפרקורטיזולמיה)

במחקר הושוו תגובותיהם של 23 נבדקים מאושפזים ללא דיכאון אל מול 18 לוקים בדיכאון רבא קשה, ללא טיפול, עם מבחן דיכוי דקסמתזון שלילי (גיל ממוצע 40.1, 42.5, בהתאמה) למתן דקסמתזון, למתן אפומורפין (אגוניסט דופמינרגי), למתן קלונידין, למתן במהלך יממה של TRH.

בהשוואה לנבדקי הבקרה, בלוקים בדיכאון נראיתה תגובה מופחתת של אדרנוקורטיקוטרופין וקורטיזול למתן אפומורפין, תגובה מופחתת של הורמון הגדילה למתן קלונידין ותגובה של TSH מופחתת למתן TRH.

החוקרים מסכמים את ממצאיהם כתימוכין לכך שבקבוצה זו של חולים, העליה הכרונית בקורטיזול (כפי שהתבטאה בתגובה שלילית למבחן דיכוי בדקסמתזון) מובילה להפרעה בפעילות דופמינרגית, אדרנרגית ותירואידלית.

Duval, F, Mokrani MC, Monreal-Ortiz JA, Fattah S, Champeval C, Schulz P, Macher JP, Cortisol hypersecretion in unipolar major depression with melancholic and psychotic features: Dopaminergic, noradrenergic and thyroid correlates, Psychoneuroendocrinology 2006;31(7):876-888

נושאים קשורים:  מחקרים
תגובות