מחקרים

מה רמת הייעוץ ותדירות ההגעה למתן תרופות הנדרשת בזמן טיפול אחזקתי בבופרנורפין-נלוקסון לטיפול בתלות אופיאטים?

טיפול בבופרנורפין-נלוקסון הינו יעיל יותר מפלצבו ויעיל באותה מידה כטיפול במתדון במינוני ביניים לחולים התלויים בהרואין ואופיאטים אחרים. בשל הסיכון הנמוך לדיכוי נשימתי ושימוש לרעה בבופרנורפין-נלוקסון הטיפול ניתן ע"י רופאים המורשים לכך במרפאות מיוחדות

11.08.2006, 18:35

רמת הקשר התאימה (כמות הייעוץ שניתנת ותדירות מתן המרשמים) לחולים המטופלים בבופרנורפין-נלוקסון לא נקבעה. במחקרים מוקדמים ניתן ייעוץ חובה ומתן תרופות יום-יומי או בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את רמת הייעוץ ותדירות ההגעה למתן תרופות האופטימאליות לטיפול בבופרנורפין-נלוקסון המתבצע במרפאות של רפואה ראשונית.

במחקר השתתפו 166 חולים שתאמו את הקריטריונים לתלות באופיאטים בלבד ולטיפול אחזקי בבופרנורפין-נלוקסון. החולים קיבלו תרופה המשלבת בופרנורפין ונלוקסון ביחס של 1:4 (Suboxone). לאחר תקופת ייצוב של שבועיים שבמהלכה החולים ביקרו במרפאה שלוש פעמים בשבוע, ניתנו 16 מ"ג ליום של בופרנורפין למשך 24 שבועות. העלאות הדרגתיות במינון ל-20 מ"ג ו-24 מ"ג הותרו בהתאם לרמת חוסר הנוחות של הטופל או עדות להמשך שימוש באופיאטים. תרופות למתן בבית ניתנו בימים שבהם המטופל לא קיבל את הטיפול במרפאה. מינון הבופרנורפין הממוצע במהלך השלב האחזקתי היה 2.5±17.5 ולא היה הבדל במינון זה בין הקבוצות.

לאחר תקופת הייצוב, 166 חולים חולקו באופן אקראי לקבלת אחד משלושה טיפולים: טיפול רפואי סטנדרטי וקבלת תרופות פעם בשבוע (N=54), טיפול רפואי סטנדרטי וקבלת תרופות שלוש פעמים בשבוע (N=56), או טיפול רפואי מוגבר ומתן תרופות שלוש פעמים בשבוע (N=56).

את הטיפול נתנו אחיות שהוכשרו לכך. טיפול רפואי סטנדרטי כלל פגישת ייעוץ בת 20 דקות שעסקה בשימוש בסמים, ניסיונות להימנעות משימוש, הגעה לקבוצות של עזרה עצמית, תמיכה במאמצים להפחית את צריכת הסמים או להימנע משימוש בסמים ותוצאות בדיקת השתן השבועית. טיפול רפואי מוגבר כלל פגישה בת 45 דקות שעסקה באותם נושאים. כל המטופלים נפגשו עם רופא פעם בחודש לפגישה בת 20 דקות.

לא נמצא הבדל משמעותי בין הקבוצות בתוצאות הראשוניות שנבחנו (תדירות השימוש בסמים, אחוז דגימות השתן השליליות והמספר המקסימאלי של שבועות בהן החולים נמנעו משימוש בסמים). כל שלושת הטיפולים גרמו להפחתה משמעותית בתדירות השימוש באופיאטים. אחוז המטופלים שנותרו במחקר בתום 24 שבועות לא היה שונה בין הקבוצות (39-48%). שביעות הרצון של המטופלים הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי במתן תרופתי של פעם בשבוע מאשר במתן תרופתי של שלוש פעמים בשבוע.

מקור:

Fiellin DA, Pantalon MV, Chawarski MC, Moore BA, et al. Counseling plus buprenorphine-naloxone maintenance therapy for opioid dependence. N Engl J Med. 2006 Jul 27;355(4):365-74.

נושאים קשורים:  מחקרים
תגובות