קיבוע

פלטות מלעוריות

דיווחים מצביעים על כך ששיטות הקיבוע המלעוריות בטוחות ומוצלחות

21.03.2000, 18:48

פלטות מלעוריות מצגתו של ד"ר יפתח בר

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

נושאים קשורים:  קיבוע,  פלטות מלעוריות,  מחקרים
תגובות