כלים קליניים

Guidelines for using the Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

FIVE WISHES

TOOL KIT: Patient Controlled Analgesia (PCA) Guidelines of Care
For the Opioid Naïve Patient

The Palliative Care Evaluation Tool Kit: A compendium of tools to aid in the evaluation of palliative care projects

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות

הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או להארכת תוקפו של ייפוי כוח

הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח

טופס תעודת פטירה

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל