יקיר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

אות יקיר האיגוד מוענק לרופא חבר האיגוד כהוקרה על פעילות ותרומה משמעותית לקידום הראומטולוגיה במדינת ישראל

מקבלי אות יקיר האיגוד:

 • פרופ' אלדד בן שטרית
 • פרופ' אבי לבנה
 • פרופ' מיכאל אהרנפלד
 • פרופ' פנינה לנגביץ
 • פרופ' דני כספי
 • פרופ' שאול סוקניק
 • פרופ' אלן רובינוב
 • דר ישראל מכטיי
 • פרופ' מרדכי פרס
 • פרופ' מיכאל ירון
 • פרופ' מנחם נהיר
 • פרופ יצחק רוזנר