גבר בן שבעים. צילום כף רגל: מקרה לדיון מאת ד"ר גדעון פלוסר

מהי האבחנה ההגיונית ביותר?
1. Gout
2. Rheumatoid Arthritis
3. Hallux Valgus (OA)
4. Neuropathic (Charcot) Joint
5. Psoriatic Arthropathy

התשובה הנכונה היא:
Neuropathic (Charcot) Joint
צילום כף רגל של גבר בן שבעים מראה הרס של מפרק ה-MTP הראשון. יש ארוזיות, פרגמנטציה וסובלוקסציה של המפרק. העצמות בהיקף המפרק הן סקלרוטיות, ולא אוסטאופניות. יש יצירת אוסטאופיטים קטנים. מרווח המפרק שמור יחסית.

האבחנה ההגיונית: מפרק נוירופתי.
( "Charcot Joint")

האבחנות האחרות פחות באות בחשבון. ההרס והפרגמנטציה אופייניים למפרק שארקו. גאוט יראה ארוזיות, אך ללא הרס מסיבי של המפרק. גם RA יראה ארוזיות, אך המיקום אינו אפייני, נצפה להיצרות המפרק ולאוסטיאופורוזיס בהיקפו. אוסטיאוארתריטיס אינו מאופיין בארוזיות ובהרס, אם כי סובלוקסציה היא חלק מהמחלה. פסוריאזיס מאד ייתכן במקום זה, אך האירוזיות שונות ( "Pencil in Cup") ויש היצרות של המפרק.

האבחנה המבדלת ליצירת מפרק נוירופתי נרחבת.

הגורמים הנפוצים הם:

  • סוכרת
  • נוירו סיפיליס
  • פגיעה מוחית או לעמוד השדרה
  • חסר רגישות מולדת לכאב

במקרה שלנו המדובר בחולה עם סכרת ממושכת, בלתי מאוזנת.

במקרים רבים ניתן לצפות לשילוב של אוסטיאומיאליטיס עם המפרק הנוירופתי. האבחנה הרדיולוגית ביניהם לא תמיד קלה.
ביופסיה (לאבחנה ולתרבית) נחוצה לעיתים. בדיקת MRI בהזרקת חומר ניגוד דווחה כמועילה.