אודות איגוד הפתולוגים

איגוד הפתולוגים בישראל הוא חלק מההסתדרות הרפואית בישראל.

באיגוד חברים מעל ל- 150 רופאים מומחים ומתמחים בפתולוגיה.
מטרות האיגוד:

• פיתוח וקידום מקצוע הפתולוגיה בישראל.
• עידוד המחקר בפתולוגיה בישראל.
• שמירה על איכות מקצועית ואתית גבוהה של הפתולוגיה בישראל.
• קשירת קשרים עם גופים מקצועיים העוסקים בפתולוגיה בחו"ל וייצוג מקצוע הפתולוגיה בישראל בארץ ובעולם.
• ארגון כנסים מדעיים בפתולוגיה בארץ.
• דאגה לחינוך רפואי בכל הקשור לפתולוגיה לרבות תת-ההתמחויות במקצוע זה.
• עדכון סילבוס ההתמחות.
• ייצוג הרופאים הפתולוגים בפני ההסתדרות הרפואית ובפני משרד הבריאות.
• האיגוד יהיה הגוף המייצג את המומחים בפתולוגיה כלפי המעבידים בנושא תנאי עבודתם דרך ההסתדרות הרפואית.

חברי הוועד:
פרופ' רותי שאקו-לוי – יו"ר
ד"ר תמר ברוך, מזכירת האיגוד
ד"ר יניב זוהר - גזבר האיגוד
פרופ' מאורה פיינמסר, מנהלת המכון לפתולוגיה בבילינסון
פרופ' איריס ברשק, מנהלת המכון לפתולוגיה בתל-השומר
ד"ר אירית אלמלח, מנהלת המכון לפתולוגיה בבית-חולים העמק
ד"ר תמר ברוך, מנהלת המכון לפתולוגיה בבית-חולים כרמל (מזכירת האיגוד)
ד"ר יניב זוהר, רופא בכיר במכון לפתולוגיה ברמב"ם (גזבר האיגוד)